Тютчевиана

Cайт рабочей группы по изучению
творчества Ф. И. Тютчева

 

Ф. И. Тютчев
«Близнецы»

Есть близнецы – для земнородных
Два божества – то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных –
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца –
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений –
Самоубийство и Любовь!

***

Перевод на английский язык.

Перевод на хорватский язык.

Перевод на польский язык.

The Twins

There are twins. For the earthborn
they are gods, Death and Sleep,
like brother and sister wondrously akin,
Death's the gloomier, Sleep is gentler.

But there are two more twins:
there are no finer twins in the world,
and there's no fascination more fearsome
than he who's surrendered his heart to them.

They're no in-laws. Their union is one of blood,
and only on days ordained by fate,
with their unsolvable mystery
do they charm us, enchant, fascinate,

and who, in an excess of sensation,
when blood boils and freezes in his veins,
can claim he's never tasted your temptations,
Suicide and Love?

Blizanci

Dva blizanca, uz to naša
Božanstva: smrt i san — prija
Ta sličnost brata i sestre: plaši —
On blaži, ona turobnija.

No ima drugi par, i nije
Mu ravnog, sličan se ne rodi,
I nema čari užasnije
Što ovim blizancima vodi:

U krvnoj vezi, ne slučajnoj,
A s nama samo onih dana
Kad svojom nerazrešnom tajnom
Opčinjuju nas sve do rana —

I ko još, oseti kad linu,
Kad stine krv il kipti, davi,
Kraj vaših iskušenja minu —
Samoubistvo i ljubavi?!

(Источник)

Bliźnięta

Są dwa bożyszcza synów ziemi,
To Śmierć i Sen, przy sobie zawsze.
Jak siostra z bratem połączeni,
Ona – surowsza, on – łaskawszy.

Lecz jest i innych bliźniąt dwoje,
I nie ma pary cudowniejszej

Ani pokusy okropniejszej,
Niźli im serce oddać swoje...

Więź krwi złączyła je najwyższa,
I gdy nam losy tak wypadną,
Czarują nas te dwa bożyszcza
Swą tajemnicą nieodgadłą.

I któż w nadmiarze uczuć, doznań,
Gdy stygnie krew lub wre w skrytości,
Z kuszących szeptów was nie poznał,
O samobójstwo! O miłości!

НаверхПерейти к началу страницы
 
  © Разработчики: Андрей Белов, Борис Орехов, 2006.
Контактный адрес: [email protected].