Тютчевиана

Cайт рабочей группы по изучению
творчества Ф. И. Тютчева

 

Ф. И. Тютчев
«Вот от моря и до моря...»

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел и каркнул и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится всё над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

***

Перевод на английский язык.

Перевод на польский язык.

* * *

From sea to sea the wire goes,
a slippery thread of iron.
Fame and grief are in abundance
at times along its path.

Following it with his eyes,
the traveller will note at times
prescient birds which perch
along the grapevine.

From the plain a raven
rises, blackly sitting on the line,
sitting, cawing,
gaily flapping wings.

And it shouts and it exults
and it wheels above the wire.
Does the raven sense the blood
of news from Sevastopol?

* * *

Oto biegnie nić ze stali
W dal, od morza i do morza.
O nieszczęściu i o chwale
Lecą wieści przez bezdroża.

Obejmując wzrokiem przestrzeń,
Widzi człowiek wędrujący,
Jak przysiadły ptaki wieszcze
Wzdłuż tej nici wszechwiedzącej.

Właśnie czarny kruk z polany
Nadlatuje, siada na niej —
Siada, kracze i skrzydłami
Tłucze, rad dziś niesłychanie.

Krzyczy, głośno się raduje
I zatacza wciąż półkola...
Czy nie krew on świeżą czuje,
Wieści spod Sewastopola?

НаверхПерейти к началу страницы
 
  © Разработчики: Андрей Белов, Борис Орехов, 2006.
Контактный адрес: [email protected].