Eestimaa esitlus
19.–21. saj võõrkeelsetes reisijuhtides:
retoorika ja ideoloogia
bibliograafia kogumik artiklid osalejad

SISUKORD

L. Kisseljova, L. Pild, T. Stepaništševa. Mõned järeldused “reisijuhtide” projektist      7

Ljubov Kisseljova (Tartu, Estonia). Reisijuht kui semiootiline objekt: probleemipustitus (19. saj Eestimaa reisijuhtide pohjal)      15

Sergei Issakov (Tartu, Estonia). Markmeid Eesti 19.–20. saj alguse reisijuhtide kohta      41

Tatjana Stepaništševa (Tartu, Estonia). Eesti Baedekeri reisijuhtides      81

Annelore Engel (Kiel, Germany). “Eesti on Euroopa kõige odavam ja huvitavam maa”      98

Janina Kursite-Pakule (Riga, Latvia). Eesti representeerimine Läti 19.–21. saj reisijuhtides      113

Jekaterina Protassova (Helsinki, Finland). Soomlased Eestisse reisimisest: väikekodanlase ja reisijuhi vaated      130

Lea Pild (Tartu, Estonia). 1940.–1970. aastate Eestimaad kirjeldavad reisijuhid vene ja eesti keeles: kompositsioon ning materjali valiku põhimõtted       138

Dennis Kilfoy, Jelena Pogosjan (Edmonton, Canada). Kadunud linna reisijuht      151

Jelena Nõmm (Narva, Estonia). Narva venekeelse reisijuhi kaanoni formeerumine revolutsioonieelsel Venemaal      173

Marina Vituhnovskaja-Kauppala (Helsinki, Finland). Vene reisikirjad ja -juhid Soome kohta: romantilisest idüllist poliitilise vastasseisuni      195

Pavel Lavrinets (Vilnius, Lithuania). Vene 19.–20. saj reisijuhid Vilniuse kohta: kompositsiooni ja objektide valiku põhimõtted      219

Inna Bulkina (Tartu, Estonia). “Munk oli meie saatjaks…”: 18. saj lõpu – 19. saj alguse Kiiev reisija pilgu läbi      240

Svetlana Sirotinina (St. Petersburg, Russia). Lääne- ja Ida-Berliini representeerimine saksakeelsetes reisijuhtides enne Saksamaa taasühinemist      263

Ljudmilla Kuznetsova (St. Petersburg, Russia). Kuurordid reisijuhtides: lokaalse representatsiooni taktika uurimisest      281

Kokkuvõtted      302

Autoritest      315

Contents      318

bibliograafia kogumik artiklid osalejad